Oznámení

Provoz fóra byl ukončen

Zápis kódu v tomto fóru

před 11 lety

David Grudl
Nette Core | 6806

V tomto fóru se o formátování textů stará Texy a zdrojové kódy je tudíž možné zapisovat obvyklým postupem.

Části kódu a identifikátory uvnitř odstavce uzavírejte do `zpětných uvozovek`.

Celé bloky kódu ohraničte takto:

/--php
function importFile($m)
{
  list(, $file) = $m;
  $level = substr_count($file, '/');
  echo "$file\n";
}
\--

nebo

/--
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}.php -f
RewriteRule .* $0.php [L]
\--

Také je možné PHP kód zapsat prostým vložením mezi značky <?php a ?>:

<?php
function importFile($m)
{
  list(, $file) = $m;
  $level = substr_count($file, '/');
  echo "$file\n";
}
?>

Podobně lze zapisovat i JavaScript:

<script type="text/javascript">
function queryMark(url) {
 return (url.indexOf('?') == -1) ? '?' : '&';
}
</script>

Atribut type lze vynechat, tj. stačí kód uzavřít mezi značky <script> a </script>.