Oznámení

Provoz fóra byl ukončen

Definiční seznamy, jiná syntaxe

před 11 lety

kahi
Člen | 33
  • Popis syntaxe definičních seznamů v nápovědě se mi nezdá dostatečný. Soudím z toho, že po prvním přečtení
    1. jsem si 4 mezery před - vyložil jako nezbytné. Že počet mezer musí být 1+ jsem poznal až při pokusu.
    2. jsem si neuvědomil klíčový význam : na konci prvního řádku
  • Přimlouval bych se pro zavedení alternativní syntaxe pro definiční seznamy. U stávající mám pochyby o intuitivnosti.
    • definici si osobně spojuji spíše se znakem = než s :
    • v odsazování „seznamu“ (dd) nevidím logiku

Navrhovaná syntaxe: https://texy.info/cs/try/iq9r1