Oznámení

Provoz fóra byl ukončen

Texy2 a syntax ++ – __ ^^ ~~

před 12 lety

David Grudl
Nette Core | 6806

Ve výchozím nastavení Texy2 je vypnuta syntax ++inserted++, --deleted--, ^^superscript^^, __subscript__ a ~~cite~~. Důvod je ten, že využívá jen zřídka, ale nezřídka způsobuje kolize. Zapnout je můžete takto:

$texy->allowed['phrase/ins'] = TRUE; // zapne ++inserted++
$texy->allowed['phrase/del'] = TRUE; // zapne --deleted--
$texy->allowed['phrase/sup'] = TRUE; // zapne ^^superscript^^
$texy->allowed['phrase/sub'] = TRUE; // zapne __subscript__
$texy->allowed['phrase/cite'] = TRUE; // zapne ~~cite~~

Nicméně místo syntaxí ^^superscript^^ a __subscript__ Texy2 obsahuje novou a více sexy ;) syntax:

  • x^2 → x2
  • x_123 → x123

pozn.: indexem musí být číslo