Oznámení

Provoz fóra byl ukončen

Vkládání videí nefunguje

před 12 lety

RiZe
Člen | 13

Zkoušel jsem si vložit do formátovače HTML kód pro video z gametrailers.com, a Texy! mi ho upravilo tak, že již nefunguje a zobrazuje se pouze „Prvek vyžadující zásuvný modul“. Přikládám příklady, zkoušeno na verzi Texy! 2.0. Uvítám jakoukoliv pomoc.

vstup:

<object classid=„clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8–444553540000“ codebase=„http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0“ id=„gtembed“ width=„480“ height=„409“> <param name=„allowScriptAccess“ value=„sameDomain“ /> <param name=„movie“ value=„http://www.gametrailers.com/remote_wrap.php?mid=20757“/> <param name=„quality“ value=„high“ /> <embed src=„http://www.gametrailers.com/remote_wrap.php?mid=20757“ swLiveConnect=„true“ name=„gtembed“ align=„middle“ allowScriptAccess=„sameDomain“ quality=„high“ pluginspage=„http://www.macromedia.com/go/getflashplayer“ type=„application/x-shockwave-flash“ width=„480“ height=„409“></embed> </object>

výstup:

<object classid="" codebase="" id="" width="" height="">
<param name="" value="" />
<param name="" value="" />
<param name="" value="" />
<embed src="" http:=„http:“ www=„www“ gametrailers=„gametrailers“ com=„com“
remote=„remote“ wrap=„wrap“ php=„php“ mid=„20757“ swliveconnect="" true=„true“
name="" gtembed=„gtembed“ align="" middle=„middle“ allowscriptaccess=""
samedomain=„samedomain“ quality="" high=„high“ pluginspage=""
macromedia=„macromedia“ go=„go“ getflashplayer=„getflashplayer“ type=""
application=„application“ x-shockwave-flash=„x-shockwave-flash“ width=""
480=„480“ height="" 409=„409“ /> </object>

před 12 lety

juneau
Člen | 166

Pravděpodobně jde o tento problém: 47-problem-img-class-floatleft-floatleft-alt-girl-girl

před 12 lety

RiZe
Člen | 13

Skutečně to bylo tím, takže už jsem to opravil. Díky moc